Trailer na DVD – I S Rapem proti kriminalitě – Návrat ke zdravému rozumu.

Cílem projektu s názvem „I Rapem proti kriminalitě – návrat ke zdravému rozumu“ bylo vytvoření a natočení videodokumentu v rozsahu cca 30 minut a natočení dvou rapových videoklipů. Tento projekt má návaznost na předchozí projekt S rapem proti kriminalitě, a to ve smyslu, že i v tomto projektu budou kombinovány hudební rapové klipy s tématikou prevence kriminality. V tomto projektu je stěžejním motivem vysvětlení, co to prevence je. Samotný dokument by měl vysvětlit podstatu prevence, potřebnost pro zdravý vývoj společnosti, se snahou odstranit některé negativní náhledy.

Dalším cílem bylo za pomocí volných monologů, ale také dialogů, asistentů prevence kriminality, okrskářů, manažera prevence kriminality, protidrogového koordinátora a metodiků, poukázat na největší celospolečenský problém zejména mladé generace – ztráta chuti do života již v útlém věku, negativní náhled do budoucnosti, nezájem o aktivní účast na volnočasových aktivitách, inklinaci k drogám, útěku od reálného světa, bez zájmu o společenské dění, morálku.

Z video-dokumentu se lze také dozvědět něco o asistentech prevence kriminality, kteří působí u městské policie v Karviné. Co tato pracovní pozice vlastně znamená, co obnáší práce asistentů, jaký má účel. Dále se dozvíme jaký je rozdíl mezi asistenty prevence kriminality a strážníky městské policie, a jaké předpoklady by měli mít osoby, mající o tuto práci zájem.

Do tohoto projektu se zapojila městská policie Karviná, metodici vybraných základních a středních škol v Karviné, zejména z lokality Nové – Město.

Koncem měsíce září 2016 proběhne zveřejnění celého videodokumentu na internetových  stránkách youtube.com.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*